ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  - Calender of Events
 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -ಶೀರ್ಷಿಕೆ -Events ದಿನಾಂಕ - Dates
  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ 
 Commencement of Entry of Application Online
05/11/2018  from 04:00 PM
  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ
  Last Date of Entry of Application details Online
09/11/2018  up to 05:30PM
  ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನ
  Last date to pay the fees in the specified Bank
09/11/2018  
 
(ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮೂದಿಸಲು ಲಾಗಿನ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು )
(Students must register to login for entering the application online )
  This site is best viewed in Internet explorer 10 and above and lastest version of Google chrome.

Brought to you by
The Executive Director, Karnataka Examinations Authority,
Tel :080-23460460 ( 5-lines )
Website: http://www.kea.kar.nic.in, E-mail:keauthority-ka[at]nic.in